განცხადებები

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

საჯარო სამართლის საერთაშორისო საზოგადოება – ICON-S საქართველო, საჯარო სამართლის სფეროში საქართველოში მიმდინარე პროექტების, ღონისძიებების და სხვა სიახლეების გაზიარების მიზნით, იწვევს…