კონფერენციის კრებული

ICON-S Georgia
Georgian Chapter of the International Society of Public Law

1st Annual Conference
“Challenges of Modern Public Law”

Registration for Conference Proceedings 

შეიყვანეთ თქვენი მოხსენების დასახელება სრულად.
გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი პრეზენტაციის აბსტრაქტი (250 სიტყვა)
Please enter an abstract of your presentation (250 words)