სამუშაო ჯგუფები

ICON-S საქართველოს 2023 წლის 23-25 ივნისის კონფერენციის
აბსტრაქტების კრებულის სარედაქციო ჯგუფი

შექმნილია ICON-S საქართველოს თანათავმჯდომარეების
გადაწყვეტილებით 2023 წლის 23 ოქტომბერს

 

სარედაქციო ჯგუფის წევრები:

1. გიორგი კვირიკაშვილი, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის მაგისტრი, გრონინგენის უნივერსიტეტი;

2. გიორგი ჩახვაძე, დოქტორანტი, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3. მაია მხატვრიშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული ლექტორი, კავკასიის უნივერსიტეტი

4. გვანცა გოგსაძე, საჯარო სამართლის და პოლიტიკის მაგისტრი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

5. გიორგი ალავერდაშვილი, დოქტორანტი, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

6. მარიტა გორგილაძე, დოქტორანტი, მიკოლას რომერის უნივერსიტეტი, ლიეტუვა

სარედაქციო ჯგუფის საქმიანობის ძირითადი ამოცანები:

– კონფერენციის აბსტრაქტების წაკითხვა, რედაქტირება, კორექტირება, თარგმნა;
– გამოცემისთვის საჭირო სხვა ტექნიკური სამუშაოების შესრულება.

სამუშაო ჯგუფი საქმიანობას კოორდინაცია:

სამუშაო ჯგუფის საქმიანობას უწევენ საზოგადოების თანათავმჯდომარეები.  სამუშაო ჯგუფი მუშაობის შედეგენს წარუდგენს თანათავმჯდომარეებს და მრჩეველთა საბჭოს.