კონფერენცია

საჯარო სამართლის ყოველწლიური კონფერენცია